Author: hello_hz6x6f8o

Một số satamapport với boot redpill

Asrock H310M: SataPortMap=4 SasIdxMap=00 Xoá sau khi cài DSM ASROCK J5040 cài ds918+: DiskIdxMap=000402 SataPortMap=222 boot legacy. ASROCK J5040 cài DS3615: DiskIdxMap=000402 SataPortMap=222 boot legacy. Tắt VT-D. ASROCK B460M …

Planning dự án Misa & Tableau

Nói chữ planning cho nó oách chứ thực chất cái mấy cái task chính sau đây (còn deadline thì anh/em ta tự điền thôi, ứ có sếp mà lỵ) …

Dự án BI cho Misa

Bạn đang sử dụng Misa, và bạn mong muốn sử dụng Tableau để phân tích số liệu của phần kinh doanh: Bao gồm phân tích về doanh thu, Khách hàng, …