Category: Tableau

Planning dự án Misa & Tableau

Nói chữ planning cho nó oách chứ thực chất cái mấy cái task chính sau đây (còn deadline thì anh/em ta tự điền thôi, ứ có sếp mà lỵ) …

Dự án BI cho Misa

Bạn đang sử dụng Misa, và bạn mong muốn sử dụng Tableau để phân tích số liệu của phần kinh doanh: Bao gồm phân tích về doanh thu, Khách hàng, …