Sau khi hoàn tất Task 3 các bạn có thể tha hồ bay nhảy, phân tích, biểu đồ, dashboard với Data Mart đó
Đây là một cái dashboard các bạn có thể tham khảo. Các bước tiến hành triển khai với Dashboard này như sau:
  1. Tải Tableau Desktop (trail version 14 ngày – nếu bạn nào đã có license rồi thì dùng thôi.
  2. (Các bạn lưu ý là Tableau Public không thể connect với MS SQL Server nên không sử dụng được. Nếu muốn sử dụng Tableau Public để làm, bạn export dữ liệu của 3 Tables trong Database của Misa ra Excel và khi đó có thể dùng được Tableau Public)
  3. Dùng Tableau Creator, mở file Misa Tableau Dashboard đính kèm topic này
  4. Phần mềm sẽ hỏi User Name và Password để kết nối với dữ liệu MS SQL của doanh nghiệp bạn (đây là DB của Misa) – bạn nhập thông tin này vào (hoặc có thể hỏi IT của doanh nghiệp bạn tạo cho 1 account của MS SQL, chỉ cần quyền Select, đảm bảo không ảnh hưởng tới dữ liệu)
  5. Chờ em nó lấy dữ liệu tí, là ta có cái dashboard ngon lành cành đào
Bạn có thể xem toàn cảnh của dashboard này tại đây https://public.tableau.com/profile/bsdinsight#!/vizhome/TableauforMisa/TNGQUAN
File attached đính kèm là phiên bản đầu tiên cho phần sale của Misa, chúng ta sẽ từ từ phát triển thêm để trở thành một dashbard thơm như múi mít.
https://drive.google.com/drive/folders/1A69hWxHU1upSLnMbQYVybd7QPAf3IAfO?usp=sharing

MyThemeShop Daily

Sign up for our MyThemeShop Daily newsletter to get the top tech and business news stories delivered to your inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Leave a Reply