Nói chữ planning cho nó oách chứ thực chất cái mấy cái task chính sau đây (còn deadline thì anh/em ta tự điền thôi, ứ có sếp mà lỵ)
  1. Tải và cài đặt phần mềm Misa – mục này để hiểu về các nghiệp vụ cũng như để sau này test kết quả nữa chứ nhẻ. Download Misa ở đây https://drive.google.com/file/d/1OvorSj_SZl-reMko5sRf2i0O3OWAH-oo/view?usp=sharing
  2. Học thêm về kiến thức nhập nghiệp vụ Sale của Misa ở đây http://help.misasme2017.misa.vn/banhanghoa_dichvu_trongnuoc.htm
  3. Tìm hiểu về Data Source – dữ liệu Sale của bạn Gấu Misa đặt vào 3 table: SaleLedger – Chứng từ bán hàng, AccountObject – Thông tin khách hàng, InventoryItem – Thông tin sản phẩm. Trong đó AccountObject bao gồm cả thông tin khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, Gấu dùng 3 trường True/False là Is Customer, Is Employee với Is Vendor để phân biệt
  4. Kết nối bạn Tableau vào 3 Tableau và xây dựng Data Mart bao gồm các công việc (1)Join 3 bạn table ở trên lại thành một (2) Đổi tên các trường lại cho nó thân thiện với người dùng, (3) Có thể tạo một vài công thức gì đó đảm bảo yêu cầu với cái đề của bài trước, (4) Thêm một vài tham biến cho linh động trong việc chọn lựa của các sếp
  5. Xây dựng phân tích
  6. Xây dựng Dashboard
  7. Public lên Tableau Public khoe anh/em chơi
Vậy chúng ta có 7 cái task được liệt kê trên đây – trong đó cái
  • số 1, 2 các bạn tự làm nhoen, bạn nào gặp phải vấn đề thì post lên đây nhoen, chắc chắn có bạn giải thích cho.
  • Số 3, 5 mình sẽ document và post lên đây ở các post sau cho các bạn
  • Số 5, 6, 7 các bạn tự làm nhoen. Mình rất hy vọng là sẽ đón nhận các dashboard đẹp mỹ mãn

https://www.facebook.com/groups/tableau.bsdgroup/permalink/2602858966710406/

MyThemeShop Daily

Sign up for our MyThemeShop Daily newsletter to get the top tech and business news stories delivered to your inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Leave a Reply