Hướng dẫn xác định số Controller và số SATA HDD có trong NAS để bỏ qua lỗi nhận diện ổ đĩa mặc định khi cài bản DSM 7 ?.

SATAPortMap thường được sử dụng để truy cập vào các ổ đĩa khi không thể truy cập bằng tính năng phát hiện mặc định. Vậy quy ước nó như thế nào:

 • SataPortMap là xác định số lượng cổng SATA mà mỗi bộ Controller SATA mà bộ NAS có
 • DiskIdxMap là xác định số cổng SATA đầu tiên cho mỗi bộ Controller SATA

Ví dụ:

 • Thằng J1900 có nhiều loại nhưng thông dụng là có 4 cổng SATA trên main sử dụng 1 controller điều khiển. Sẽ là số 4. Còn 1 ổ mSata ăn 1 controller sẽ là số 1.Thì SataPortMap=14 hoặc SataPortMap=41.
 • Một số loại J1900 có 1 sata gần msata chung 1 controller với msata, 4 sata 1 controller thì sẽ là SataPortMap=24 hoặc SataPortMap=42
 • Tiếp đến thông số DiskIdxMap. J1900 cổng msata thường cắm cổng 0 hoặc 1 nên ta có :DiskIdxMap=0 hoặc DiskIdxMap=1.

Tổng hợp lại ta có 1 số cấu hình satamap như sau cho các bạn đỡ công điền số khác.

Với dòng main thường chỉ có 4 cổng sata, không có card sata rời hoặc msata thì các bạn cắm ổ chứa DSM vào cổng sata bé nhất trên main và thêm dòng sau vào grub:

 • DiskIdxMap=0 SataPortMap=4
 • Hoặc với main 6 sata: DiskIdxMap=0 SataPortMap=6

Với J1900 sẽ có nhiều loại nên các bạn tuỳ loại mà thêm cho phù hợp nhé. Dưới đây là 1 số map của J1900 hay gặp

 • DiskIdxMap=0 SataPortMap=14
 • DiskIdxMap=1 SataPortMap=14
 • DiskIdxMap=0 SataPortMap=24
 • DiskIdxMap=1 SataPortMap=24

Với main J4105 lắp đc 2 ổ rời:

 • DiskIdxMap=0002 SataPortMap=22

Lưu ý khi cài xong các bác xoá dòng map trên để dsm nhận ổ khác bình thường nhé.

Đây là chỉnh sửa khi sử dụng USB mồi, còn chạy trực tiếp trên SATA thì ko cần. Bạn nào cần cài lên msata không cần usb mồi trên J1900, J4105 thì ib riêng mình cài giúp. Yêu cầu có adaptor cắm msata vào máy khác. Mình không share file chạy trực tiếp các bạn thông cảm. https://www.facebook.com/duongqualaocai

MyThemeShop Daily

Sign up for our MyThemeShop Daily newsletter to get the top tech and business news stories delivered to your inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Leave a Reply