• Asrock H310M: SataPortMap=4 SasIdxMap=00 Xoá sau khi cài DSM
 • ASROCK J5040 cài ds918+: DiskIdxMap=000402 SataPortMap=222 boot legacy.
 • ASROCK J5040 cài DS3615: DiskIdxMap=000402 SataPortMap=222 boot legacy. Tắt VT-D.
 • ASROCK B460M pro: cắm ổ đầu tiên ko cần map
 • Asrock b250m-hdv: Không cần map
 • Asrock E3C232D4U: Trc khi cài DSM: SataPortMap=1 SasIdxMap=00. Sau khi cài DSM: SataPortMap=6 SasIdxMap=00
 • Asrock J1900: DiskIdxMap=0002 SataPortMap=22 SasIdxMap=0
 • Asrock E3C232D4U: SataPortMap=9 SasIdxMap=00
 • MSI H97M-G43: Trc khi cài DSM: SataPortMap=1 SasIdxMap=00. Sau khi cài DSM: SataPortMap=6 SasIdxMap=00
 • MSI x299: DiskIdxMap=0002 SataPortMap=81
 • Dell Studio 1558: Trc khi cài DSM: SataPortMap=1 SasIdxMap=00. Sau khi cài DSM: SataPortMap=6 SasIdxMap=00
 • Dell T20: DiskIdxMap=0000 SataPortMap=44
 • Lenovo TS140: Nếu bạn dùng cả ổ đĩa, 2 ổ cứng thì map là: SataPortMap=3
 • J1900 loại A với bản 3615: Bios set như sau: SATA Mode : AHCI Mode, CSM : UEFI and Legacy, BOOT: Legacy. Khi cài đặt map như sau: DiskindxMap=0000 SataPortMap=24. Sau khi cài DiskindxMap=0001 SataPortMap=24 hoặc xoá.
 • J1900 loại A với bản 918: SATA Mode : IDE Mode, CSM : UEFI and Legacy, BOOT : UEFI. Khi cài đặt map như sau: DiskindxMap=0000 SataPortMap=24. Sau khi cài xong chuyển IDE mode thành AHCI mode. Chuyển map thành DiskindxMap=0001 SataPortMap=24 hoặc xoá.
 • J1900 loại B dual lan cài 3615: Kết nối 1 HDD với cổng SATA-2 . DiskindxMap=0000 SataPortMap=24. netif_num=2 và nhập các giá trị mac1, mac2. Chuyển IDE thành AHCI
 • J1900 loại B dual lan cài 918+: DiskindxMap=0000 SataPortMap=24 ( sata trên main hàn trên cổng sata: 5,6,7,8 thì đặt DiskindxMap=0004)
 • H310cm-dvs: SataPortMap=46
 • Biostar H61: SataPortMap=22 DiskIdxMap=00 SasIdxMap=0
 • Asus J5040itx: SataPortMap=44
 • DT-H81DL: SataPortMap=1 SasIdxMap=00. Cài xong xoá
 • SuperMicro X9SCM: SataPortMap=54
 • HUANANZHI X99-TF: DiskIdxMap=00 SataPortMap=1 trước khi cài, sau khi cài: DiskIdxMap=0000 SataPortMap=44 hoặc 64

MyThemeShop Daily

Sign up for our MyThemeShop Daily newsletter to get the top tech and business news stories delivered to your inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Leave a Reply